Dilego.cz

Reklamacja / Odstąpienie od umowy

Jak poprawnie wypełnić formularz reklamacyjny?

Przede wszystkim bardzo ważne jest, aby Państwo przemyśleli o tym, czego oczekują od reklamacji. Czy chcą Państwo nowy produkt lub tylko potrzebują części zamiennych, naprawy (jeśli to możliwe), zniżki lub zwrotu pieniędzy. Ważne jest również, czy mają Państwo na fakturze podany NIP lub Regon lub nie. Jeśli Państwo zrobili zakup u nas w ramach firmy (tj. nie jako konsument końcowy), nie mają Państwo prawa do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni, a gwarancja na towary wynosi tylko 12 miesięcy zamiast zwykłych 24 miesięcy. Warto również wiedzieć, że jeśli jest to wada możliwa do naprawy w sprzedaży konsumenckiej (tj. jako zwykły konsument, który nie kupił na NIP lub Regon) reklamacja najpierw będzie rozwiązywana w kolejności poprzez wymianę wadliwej części, naprawę lub zniżkę. Tylko gdy żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, towary są wymieniane na nowy produkt a dopiero w ostatecznym kroku odbędzie się zwrot pieniędzy.

W przypadku odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni od otrzymania towaru jest konieczne zwrócić te towary w ciągu 14 dni kalendarzowych od wypełnienia formularza reklamacyjnego na adres dostawcy. Adres miejsca odbioru zostanie wysłany natychmiast po wypełnieniu formularza reklamacyjnego na adres e-mail podany w zamówieniu. Towar jest wymagany zwrócić nieuszkodzony, w oryginalnym opakowaniu i czysty. Jeśli produkt nie będzie zwrócony w takim stanie, nie otrzymają Państwo zwrotu pełnej kwoty za produkt, ponieważ sprzedawca jest prawnie uprawniony odjąć kwotę odpowiadającą kosztowi przywrócenia produktu do stanu pierwotnego. Jeśli Państwo odstąpią od umowy w ciągu 14 dni, koszty wysyłki do sprzedającego zostaną poniesione przez kupującego (Państwa) który zwraca towary, koszty transportu ponosi kupujący który odstępuje od umowy, te koszty nie są zwracane kupującemu. Przy reklamacji,to kupujący płaci za odesłanie produktów do sprzedawcy, a w momencie gdy reklamacja zostanie uznana, koszty poniesione (konieczne) zostaną zwrócone na podstawie zeskanowanego rachunku wysłanego na adres e-mail sprzedawcy. W przypadku nie uznania reklamacji koszty nie zostaną zwrócone.

Prosimy wpisać numer zamówienia

Numer zamówienia mogą Państwo znaleźć na fakturze i w wiadomościach e-mail z informacjami o stanie zamówienia.

Państwa zamówienie nie zostało znalezione, prosimy sprawdzić numer zamówienia.

Prosimy wpisać swój adres e-mail

Wczytywanie