{"snippets":[],"success":true,"width":"780px","height":"500px","modal":"\n\n \n \n Koszt dostawy | Dilego.pl<\/title>\n \n <meta name=\"description\" content=\"cen\u00edk po\u0161tovn\u00e9ho\" \/> \n <meta name=\"keywords\" content=\"\" \/> \n<\/head>\n\n<body>\n \t<div class=\"modal-window__overlay\">\n\t\t<div class=\"modal-window\">\n\t\t\t<div class=\"modal-window__close-box\">\n\t\t\t\t<svg class=\"modal-window__close\" version=\"1.1\" id=\"Layer_1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\" x=\"0px\" y=\"0px\" viewBox=\"0 0 484.383 484.378\" enable-background=\"new 0 0 484.383 484.378\" xml:space=\"preserve\">\n\t\t\t\t\t<g>\n\t\t\t\t\t\t<path fill=\"#CC2D28\" d=\"M472.939,417.697c15.26,15.251,15.26,39.985,0,55.236c-7.63,7.629-17.624,11.441-27.618,11.441\n\t\t\t\t\t\t\tc-9.994,0-20.005-3.812-27.618-11.441L242.195,297.427L66.689,472.933c-7.629,7.629-17.624,11.444-27.618,11.444\n\t\t\t\t\t\t\ts-19.989-3.815-27.627-11.444c-15.258-15.251-15.258-39.985,0-55.236L186.958,242.19L11.443,66.692\n\t\t\t\t\t\t\tc-15.258-15.26-15.258-39.994,0-55.245c15.26-15.251,39.986-15.251,55.245,0l175.507,175.499L417.702,11.438\n\t\t\t\t\t\t\tc15.243-15.251,39.993-15.251,55.236,0c15.26,15.26,15.26,39.994,0,55.245L297.432,242.19L472.939,417.697z\"><\/path>\n\t\t\t\t\t<\/g>\n\t\t\t\t<\/svg>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<div class=\"model-window__content\">\n\t\t\t\t\n <div class=\"postage__modal\">\n <h1 class=\"page__title\">Wysy\u0142ka i p\u0142atno\u015b\u0107<\/h1><h2 class=\"page__subtitle\">Opcje transportu<\/h2><p class=\"page__text\">Robimy wszystko, aby Twoje zam\u00f3wienie dotar\u0142o do Ciebie jak najszybciej i po korzystnej cenie. Wybra\u0107 mog\u0105 Pa\u0144stwo spo\u015br\u00f3d sprawdzonych przewo\u017anik\u00f3w:<\/p><p><div class=\"postage__container\">\n <div class=\"postage__item-wrapper\">\n <div class=\"postage__item\">\n \n <div class=\"postage__title-container\">\n <img class=\"postage__icon\"\n src=\"https:\/\/img.dilego.pl\/post\/logo-dpd-small.png\">\n <div class=\"postage__title\">\n DPD PL\n <\/div>\n <\/div>\n\n <table class=\"postage__table\">\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell postage__cell--head\">\n Kategorie\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right postage__cell--head\">\n Waga\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right postage__cell--head\">\n Cena\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right postage__cell--head\">\n Pobranie\n <\/td>\n <\/tr>\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell\">\n <div class=\"postage__category-name\">XS<\/div>\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right\">\n 5 kg\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 25 z\u0142\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 5 z\u0142\n <\/td>\n <\/tr>\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell\">\n <div class=\"postage__category-name\">S<\/div>\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right\">\n 15 kg\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 38 z\u0142\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 5 z\u0142\n <\/td>\n <\/tr>\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell\">\n <div class=\"postage__category-name\">M<\/div>\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right\">\n 20 kg\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 45 z\u0142\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 5 z\u0142\n <\/td>\n <\/tr>\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell\">\n <div class=\"postage__category-name\">L<\/div>\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right\">\n 30 kg\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 69 z\u0142\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 5 z\u0142\n <\/td>\n <\/tr>\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell\">\n <div class=\"postage__category-name\">XL<\/div>\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right\">\n 50 kg\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 119 z\u0142\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 5 z\u0142\n <\/td>\n <\/tr>\n <\/table>\n <\/div>\n <\/div>\n <div class=\"postage__item-wrapper\">\n <div class=\"postage__item\">\n \n <div class=\"postage__title-container\">\n <img class=\"postage__icon\"\n src=\"https:\/\/img.dilego.pl\/post\/inpost-logo-small.png\">\n <div class=\"postage__title\">\n Inpost - Paczkomat\n <\/div>\n <\/div>\n\n <table class=\"postage__table\">\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell postage__cell--head\">\n Kategorie\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right postage__cell--head\">\n Waga\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right postage__cell--head\">\n Cena\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right postage__cell--head\">\n Pobranie\n <\/td>\n <\/tr>\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell\">\n <div class=\"postage__category-name\">XS<\/div>\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right\">\n 2 kg\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 20 z\u0142\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 5 z\u0142\n <\/td>\n <\/tr>\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell\">\n <div class=\"postage__category-name\">S<\/div>\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right\">\n 5 kg\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 22 z\u0142\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 5 z\u0142\n <\/td>\n <\/tr>\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell\">\n <div class=\"postage__category-name\">M<\/div>\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right\">\n 10 kg\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 33 z\u0142\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 5 z\u0142\n <\/td>\n <\/tr>\n <\/table>\n <\/div>\n <\/div>\n <div class=\"postage__item-wrapper\">\n <div class=\"postage__item\">\n \n <div class=\"postage__title-container\">\n <img class=\"postage__icon\"\n src=\"https:\/\/img.dilego.pl\/post\/raben-small.png\">\n <div class=\"postage__title\">\n Raben - Raben\n <\/div>\n <\/div>\n\n <table class=\"postage__table\">\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell postage__cell--head\">\n Kategorie\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right postage__cell--head\">\n Waga\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right postage__cell--head\">\n Cena\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right postage__cell--head\">\n Pobranie\n <\/td>\n <\/tr>\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell\">\n <div class=\"postage__category-name\">R1<\/div>\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right\">\n 100 kg \/ 0,35 m\u00b3\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 199 z\u0142\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n niedost\u0119pne\n <\/td>\n <\/tr>\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell\">\n <div class=\"postage__category-name\">R2<\/div>\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right\">\n 200 kg \/ 0,65 m\u00b3\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 249 z\u0142\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n niedost\u0119pne\n <\/td>\n <\/tr>\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell\">\n <div class=\"postage__category-name\">R3<\/div>\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right\">\n 300 kg \/ 1 m\u00b3\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 349 z\u0142\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n niedost\u0119pne\n <\/td>\n <\/tr>\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell\">\n <div class=\"postage__category-name\">R4<\/div>\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right\">\n 500 kg \/ 1,65 m\u00b3\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 500 z\u0142\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n niedost\u0119pne\n <\/td>\n <\/tr>\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell\">\n <div class=\"postage__category-name\">R5<\/div>\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right\">\n 700 kg \/ 2,35 m\u00b3\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 725 z\u0142\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n niedost\u0119pne\n <\/td>\n <\/tr>\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell\">\n <div class=\"postage__category-name\">R6<\/div>\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right\">\n 800 kg \/ 2,65 m\u00b3\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 1 100 z\u0142\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n niedost\u0119pne\n <\/td>\n <\/tr>\n <\/table>\n <\/div>\n <\/div>\n <div class=\"postage__item-wrapper\">\n <div class=\"postage__item\">\n \n <div class=\"postage__title-container\">\n <img class=\"postage__icon\"\n src=\"https:\/\/img.dilego.pl\/post\/1649677363-954523-small.jpg\">\n <div class=\"postage__title\">\n przesy\u0142ka ponadgabarytowa\n <\/div>\n <\/div>\n\n <table class=\"postage__table\">\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell postage__cell--head\">\n Kategorie\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right postage__cell--head\">\n Waga\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right postage__cell--head\">\n Cena\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right postage__cell--head\">\n Pobranie\n <\/td>\n <\/tr>\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell\">\n <div class=\"postage__category-name\">A<\/div>\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right\">\n 500 kg\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 119 z\u0142\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n niedost\u0119pne\n <\/td>\n <\/tr>\n <tr class=\"postage__row\">\n <td class=\"postage__cell\">\n <div class=\"postage__category-name\">B<\/div>\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--right\">\n 500 kg\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n 149 z\u0142\n <\/td>\n <td class=\"postage__cell postage__cell--price postage__cell--right\">\n niedost\u0119pne\n <\/td>\n <\/tr>\n <\/table>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n\n<p class=\"page__note\">\n <strong>Uwaga:<\/strong> wyb\u00f3r przewo\u017anika mo\u017ce by\u0107 ograniczony rozmiarem, wag\u0105, liczb\u0105 lub rodzajem zam\u00f3wionego produktu.\n<\/p>\n\n<h2 class=\"page__subtitle\">\n Odbi\u00f3r osobisty\n<\/h2>\n<div class=\"pickup__container\">\n\n <div class=\"depot-point__container\">\n <div class=\"depot-point__point\">\n <div class=\"depot-point__point-icon-wrapper\">\n <img class=\"depot-point__point-icon\"\n src=\"https:\/\/www.dilego.pl\/public\/images\/template-images\/contact\/\/contact-adress-icon.svg\">\n <\/div>\n <div class=\"depot-point__txt\">\n Star\u00e1 Kysibelsk\u00e1 695\/73b<br>\n 360 20 Karlovy Vary<br>\n \u010cesk\u00e1 republika<br>\n PON \u2013 PT, 9:00-16:00\n <\/div>\n <\/div>\n <div class=\"depot-point__point\">\n <div class=\"depot-point__point-icon-wrapper\">\n <img class=\"depot-point__point-icon\"\n src=\"https:\/\/www.dilego.pl\/public\/images\/template-images\/contact\/\/contact-gps-icon.svg\">\n <\/div>\n <div class=\"depot-point__txt\">\n <strong>GPS:<\/strong> 50.236954N, 12.897110E\n <\/div>\n <\/div>\n <div class=\"depot-point__point\">\n <div class=\"depot-point__point-icon-wrapper\">\n <img class=\"depot-point__point-icon\"\n src=\"https:\/\/www.dilego.pl\/public\/images\/template-images\/contact\/\/contact-phone-icon.svg\">\n <\/div>\n <div class=\"depot-point__txt\">\n <a href=\"tel: 881 713 281\">881 713 281<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <div class=\"depot-point__point\">\n <div class=\"depot-point__txt\">\n <a href=\"https:\/\/www.dilego.pl\/frontend\/map-modal\/\"\n class=\"ajax page__link\">Ukaza\u0107 na mapie\r\n<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <div class=\"depot-point__point\">\n <div class=\"depot-point__txt depot-point__txt--info\">\n Wy\u0142\u0105cznie po wcze\u015bniejszym telefonicznym uzgodnieniu!\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/p><h2 class=\"page__subtitle\">Opcje p\u0142atno\u015bci<\/h2><p class=\"page__text\">Oferujemy kilka sposob\u00f3w zap\u0142aty za zam\u00f3wienie. Kt\u00f3ry spos\u00f3b najbardziej Pa\u0144stwu odpowiada?<\/p><h3 class=\"page__subtitle\">W got\u00f3wce<\/h3><ul class=\"page__list\"><li class=\"page__list-point\">P\u0142atno\u015b\u0107 za pobraniem przy odbiorze przesy\u0142ki od przewo\u017anika.<\/li><\/ul><h3 class=\"page__subtitle\">P\u0142atno\u015b\u0107 bezgot\u00f3wkowa<\/h3><ul class=\"page__list\"><li class=\"page__list-point\"><p class=\"page__text\">Karta p\u0142atnicza za po\u015brednictwem bezpiecznej bramki p\u0142atniczej <strong>ComGate Payments a.s.<\/strong> Akceptujemy wszystkie popularne typy kart p\u0142atniczych, takie jak <strong>Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro i Diners Club.<\/strong> W bramce p\u0142atno\u015bci konieczne jest wpisanie numeru karty, jej daty wa\u017cno\u015bci oraz kodu CVC (trzy cyfry znajduj\u0105 si\u0119 na odwrocie karty w pasku podpisu). Transakcja jest zabezpieczona standardem 3D Secure, wi\u0119c zostaniesz poproszony o wpisanie kodu numerycznego, kt\u00f3ry otrzymasz SMS-em z swojego banku.<\/p><div class=\"payment-shipping__icons-container\"><img class=\"payment-shipping__icon\" src=\"https:\/\/www.dilego.pl\/public\/images\/template-images\/global\/payment\/cards\/visa.svg\" alt=\"\" data-mce-src=\"https:\/\/www.dilego.pl\/public\/images\/template-images\/global\/payment\/cards\/visa.svg\"> <img class=\"payment-shipping__icon\" src=\"https:\/\/www.dilego.pl\/public\/images\/template-images\/global\/payment\/cards\/visa_el.svg\" alt=\"\" data-mce-src=\"https:\/\/www.dilego.pl\/public\/images\/template-images\/global\/payment\/cards\/visa_el.svg\"> <img class=\"payment-shipping__icon\" src=\"https:\/\/www.dilego.pl\/public\/images\/template-images\/global\/payment\/cards\/mastercard.svg\" alt=\"\" data-mce-src=\"https:\/\/www.dilego.pl\/public\/images\/template-images\/global\/payment\/cards\/mastercard.svg\"> <img class=\"payment-shipping__icon\" src=\"https:\/\/www.dilego.pl\/public\/images\/template-images\/global\/payment\/cards\/maestro.svg\" alt=\"\" data-mce-src=\"https:\/\/www.dilego.pl\/public\/images\/template-images\/global\/payment\/cards\/maestro.svg\"> <img class=\"payment-shipping__icon\" src=\"https:\/\/www.dilego.pl\/public\/images\/template-images\/global\/payment\/cards\/dinnersclub.svg\" alt=\"\" data-mce-src=\"https:\/\/www.dilego.pl\/public\/images\/template-images\/global\/payment\/cards\/dinnersclub.svg\"><\/div><\/li><li class=\"page__list-point\"><p class=\"page__text\">Przelewem na numer konta <strong>62105010701000009031476063<\/strong> prowadzonego przez ING BANK <strong>(przesy\u0142ka zostanie wys\u0142ana natychmiast po zaksi\u0119gowaniu p\u0142atno\u015bci).<\/strong> Informacje potrzebne do dokonania p\u0142atno\u015bci otrzymaj\u0105 Pa\u0144stwo e-mailem.<\/p><\/li><li class=\"page__list-point\"><p class=\"page__text\">Korzystanie z <strong>Apple Pay<\/strong> lub <strong>Google Pay<\/strong> - je\u015bli masz sparowan\u0105 kart\u0119 ze swoim kontem u Apple lub Google, po prostu zaloguj si\u0119 na to konto na swoim smartfonie i potwierdzi\u0107 zam\u00f3wienie (z Apple Pay mo\u017cna korzysta\u0107 tylko przez przegl\u0105dark\u0119 internetow\u0105 Safari).<\/p><p class=\"page__text\">Metody p\u0142atno\u015bci <strong>Apple Pay<\/strong> s\u0105 obs\u0142ugiwane przez nast\u0119puj\u0105ce banki: <strong>Alior Bank, Bank Pekao, BNP Paribas, Credit Agricole, Get in Bank, ING Bank \u015al\u0105ski, mBank, Millenium, N26, nest bank, PKO Bank Polski, Revolut i Santander.<\/strong><\/p><p class=\"page__text\">Metody p\u0142atno\u015bci <strong>Google Pay<\/strong> s\u0105 obs\u0142ugiwane przez nast\u0119puj\u0105ce banki: <strong>Alior Bank, Bank Millennium, EnveloBank, Bank Pocztowy, Credit Agricole Bank Poland S.A., BPS Group, Revolut, ING, Citi Handlowy, Plus Bank, Getin, BNP Paribas, Nest Bank, mBank, Santander, Eurobank.<\/strong><\/p><div class=\"payment-shipping__icons-container\"><img class=\"payment-shipping__icon\" src=\"https:\/\/www.dilego.pl\/public\/images\/template-images\/global\/payment\/other\/applepay.svg\" alt=\"\" data-mce-src=\"https:\/\/www.dilego.pl\/public\/images\/template-images\/global\/payment\/other\/applepay.svg\"> <img class=\"payment-shipping__icon\" src=\"https:\/\/www.dilego.pl\/public\/images\/template-images\/global\/payment\/other\/googlepay.svg\" alt=\"\" data-mce-src=\"https:\/\/www.dilego.pl\/public\/images\/template-images\/global\/payment\/other\/googlepay.svg\"><\/div><\/li><\/ul><h3 class=\"page__subtitle\">Zwrot p\u0142atno\u015bci<\/h3><p class=\"page__text\">Je\u015bli odst\u0105pisz od umowy kupna w ustawowym terminie 14 dni lub po uznanej reklamacji towaru zwr\u00f3cimy Pa\u0144stwu pieni\u0105dze w taki sam spos\u00f3b, w jaki nam zosta\u0142y wp\u0142acone tj. przelewem bankowym lub kart\u0105 kredytow\u0105.<\/p> <\/div>\n\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n <script type=\"text\/javascript\">\n $(function(){\n $(document).on('click', '.modal-window__close', function(){\n $('#modal-content').html('');\n });\n });\n <\/script>\n<\/body>\n<\/html>\n"}